Vysvětlení licence Canva Pro – zde se dozvíte, jak Canva Pro funguje!

 

Líbí se vám uživatelsky přívětivý editor Canva.com a obrázky ve vysokém rozlišení, ale nevíte, jak fungují z hlediska licencí? Pokud ano, nejste sami.

Vysvětlení licence Canva Pro - zde se dozvíte, jak Canva Pro funguje! 2

Přestože se jedná o velmi atraktivní službu pro kreativce, malé podniky a neziskové organizace, mohou být podmínky používání obsahu v aplikaci Canva pro neodborníky poněkud složité.

Proto dnes rozebíráme licenci Canva Pro a vysvětlujeme, co přesně všechny tyto pojmy znamenají.

Čtěte dál!

Nejdřív to nejdůležitější: Hlavní informace o licencování Canvy

PROHLÁŠENÍ: Nejsme zástupci společnosti Canva, advokáti ani právní poradci. Informace uvedené v tomto článku mají pouze informativní charakter. Pro potvrzení pokrytí zamýšleného použití nebo vyjasnění dalších bodů licenčních podmínek společnosti Canva se vždy obraťte přímo na společnost.

Toto jsou základní informace o tom, jak funguje licencování aplikace Canva Pro a jak jsme jej rozdělili při jeho rozpisu.

Více licenčních smluv společnosti Canva

Canva má různé licenční smlouvy podle toho, zda je obsah – fotografie, ilustrace, designové prvky atd. – zda je zdarma, nebo placený.

Vysvětlení licence Canva Pro - zde se dozvíte, jak Canva Pro funguje! 3
Licence Canva Pro

Bezplatný obsah může mít různé licence: 

  • Pixabay (bezplatná stránka s fotografiemi, kterou získala společnost Canva)
  • Pexels (stejně jako výše)
  • CC0 (Creative Commons Zero)
  • Canva Free Content License (vlastní licence)

Ačkoli jsou si všechny tyto dohody koncepčně podobné, každá z nich má svá vlastní ustanovení. 

Prémiový obsah je součástí licence Canva Pro, ať už jej získáte na vyžádání, nebo prostřednictvím předplatného Canva Pro.

Soustředíme se na licenci obsahu Canva Pro

Jedná se o zdaleka nejúplnější a nejbezpečnější – a tedy i nejpohodlnější licenci – ze všech dostupných licencí pro grafický design pro komerční použití.

Jedná se o licenci, která je součástí prémiového obsahu staženého ze služby Canva (fotografie, ilustrace, grafika, ikony, videa, šablony). Ať už se jedná o placenou službu, nebo o účet Canva Pro/předplatné Canva Pro – což byste si mimochodem rozhodně měli přečíst v naší recenzi Canva Pro, protože se jedná o službu nabitou funkcemi pro vytížené kreativce, jako jsou sady značek, kouzelný nástroj pro změnu velikosti a dokonce i publikační asistent!

Vysvětlení licence Canva Pro - zde se dozvíte, jak Canva Pro funguje! 4

Tuto licenci potřebujete pro bezpečné použití obsahu Canva v marketingových materiálech a dalších komerčně zaměřených návrzích. 

Pokud váš návrh obsahuje bezplatné obrázky a profesionální obsah, platí licence Pro

Proto je tak důležité pochopit, jak funguje.

Licence Canva Pro 

Nyní si vysvětlíme, jak licencování Canva funguje, bod po bodu.

Kliknutím sem si můžete přečíst celou licenční smlouvu společnosti Canva:

Vysvětlení licence Canva Pro - zde se dozvíte, jak Canva Pro funguje! 5

Licence na jedno použití designu

To je jeden z nejdůležitějších a nejcharakterističtějších aspektů licence Canva Pro. Zatímco většina bezplatných licencí umožňuje použít obrázek v libovolném počtu návrhů, Canva omezuje použití na jeden návrh na jednu licenci. 

To znamená, že pokud chcete znovu použít fotografii z Canvy v novém návrhu, musíte si ji znovu licencovat. 

Důležité také je, že drobné změny návrhu, například použití funkce Magic Resize ke změně rozměrů, se považují za samostatný návrh, a proto vyžadují novou licenci. 

Licenci na obrázek (nebo jakýkoli jiný mediální obsah Canva) získáte pokaždé, když si jej stáhnete/exportujete z jejich webu. 

Pokud jste uživatelé zdarma, musíte zaplatit pokaždé, když si stáhnete návrh, který obsahuje obsah Canva Pro. Pokud máte předplatné Canva (Canva Pro), jsou všechna stažení/licence, které provedete, zahrnuty do vašeho plánu. 

Individuální, nepřenosná, trvalá

Kromě omezení na jedno použití návrhu je smlouva Canva Pro poměrně flexibilní, protože licence platí navždy, aniž byste museli platit další peníze (za konkrétní návrh). Mějte však na paměti, že se jedná o individuální licenci, která se vztahuje pouze na vaše (nebo firemní) použití a že uvedenou licenci rozhodně nemůžete na nikoho převést. 

Použití klientem: Pouze jeden klient

Možná jste si přečetli předchozí bod a byli jste připraveni opustit Canvu, protože pracujete pro klienta, a to znamená, že musíte návrh přenést na klienta. Dobrá zpráva: to je zcela povoleno. 

Licence Canva říká, že můžete klientovi poskytnout návrh obsahující obrázky Canva Pro, pokud: 

  • Máte s klientem uzavřenou smlouvu, která stanoví, že návrh Canva je určen pouze pro jeho použití.
  • Jste zodpovědní za to, jak váš klient používá obsah Canva.
  • Návrh přenecháte pouze jednomu klientovi (ne více klientům)

Canva je tedy vhodná pro použití stock fotografií při práci s klienty.

Co můžete dělat s obsahem Canva Pro

Nyní si povíme, co všechno můžete dělat s obrázky Canva v odvozené práci (což mohou být i návrhy Canva vytvořené na jejich platformě).

Tiskové návrhy

S licencí Canva můžete vytvářet všechny druhy tiskovin pro marketing a propagaci, jako jsou reklamní materiály, pozvánky, tiskoviny, obaly výrobků, katalogy, brožury, blahopřání, pohlednice a plakáty bez omezení reprodukce. 

Můžete také tisknout tématický obsah, například knihy a obálky knih, časopisy, noviny, zpravodaje a editoriály.

Zajímavé na této licenci je, že umožňuje výrobu tiskovin pro další prodej – jako jsou pohlednice, výtisky nebo plakáty – což je u většiny ostatních stockových obrázků obvykle možné pouze s rozšířenou licencí. Zde se na to vztahuje standardní licence Canva Pro! Více podrobností o tom najdete v části Rozdíly mezi standardní a rozšířenou licencí.

Poznámka: Pokud jste velká společnost a/nebo máte velký tvůrčí tým, můžete se podívat na výhody služby Canva for Enterprise.

Aplikace pro sociální média a zábavu

Obrázky z Canvy můžete používat pro své příspěvky na sociálních sítích nebo profilové obrázky, stejně jako pro účely digitální zábavy: elektronické knihy, noviny, časopisy, úvodníky, zpravodaje a videoprezentace, reportáže a divadelní prezentace, dokonce i pro návrh šablon pro použití v Canvě, a to bez omezení reprodukce.

Školní a univerzitní projekty

Obsah Canvy je vhodné používat všemi povolenými způsoby, například pro vzdělávací účely, jako jsou školní a univerzitní projekty. V aplikaci Canva for Education jsou dokonce k dispozici speciální služby a plány.

Jste student? Podívejte se na naše zásady pro pořizování fotografií pro studenty a univerzity.

Online/elektronické publikace (omezení počtu pixelů)

Důležité je mít na paměti, že pokud jde o digitální obsah, který má být publikován online (na webových stránkách, v blozích, elektronických knihách a videích), licence Canva stanoví omezení týkající se kvality a velikosti obrázku: obrázek nesmí být větší než 480 000 pixelů – například obrázek 600 x 800 px – pokud je neupravený (to znamená, že vypadá tak, jak je zobrazen v knihovně Canva). 

Existují dvě výjimky. Omezení počtu pixelů se nemusíte obávat, pokud je obrázek: 

  • Publikovaný prostřednictvím vyhrazeného koncového bodu pro publikování na webových stránkách Canva nebo 
  • částí návrhu vytvořeného ve službě Canva, který má být použit na webu třetí strany.

Nedodržování licence Canva

Nyní si projdeme zakázaná použití, tedy věci, které s obrázky Canva nemůžete a neměli byste dělat. 

Licenci nikdy nepřevádějte na nikoho jiného

Licence Canva Pro je – stejně jako většina licencí na stock média – nepřenosná. To znamená, že je vydána na vaše jméno a pouze pro vaše použití. Licenci – a tedy ani fotografii – nemůžete předat někomu jinému, aby ji použil jako svou vlastní. A licenci samozřejmě nemůžete ani prodat, ani dále pronajmout.

Stažené obrázky také nemůžete dát k dispozici ke stažení nebo ke koupi na vyžádání. 

Obsah Canva nelze použít pro materiály s ochrannou známkou

S jedinou výjimkou písem nemůžete žádný obsah ze služby Canva ani návrhy vytvořené pomocí této služby označovat ochrannou známkou. Je to proto, že na materiály stažené ze služby Canva nemáte autorská práva. 

Tisk na vyžádání (a související služby) jsou zakázány

Nejste oprávněni zobrazovat obsah z Canvy samostatně na webových stránkách nebo jiných médiích souvisejících s tiskovými službami a produkty na vyžádání (ať už jde o skutečný prodej nebo propagaci těchto služeb), včetně pohlednic, hrnků, triček, plakátů a dalších předmětů.

Nesmíte předstírat, že jste vlastníky snímků

Je zakázáno mazat prohlášení o autorských právech, které je součástí návrhů Canva, a používat fotografie pro redakční účely bez řádného uvedení autora (umělce, který obrázek vytvořil) a společnosti Canva. Stejně tak nesmíte fotografie používat způsobem, který by naznačoval, že jste je vytvořili od začátku a/nebo jste vlastníkem autorských práv.

Redakční obsah nelze použít ke komerčním účelům

Některé obrázky na webu Canva jsou označeny jako “Pouze pro redakční použití”. Obvykle se jedná o obrázky, které jsou považovány za důležité pro zpravodajství nebo veřejný zájem. Tyto obrázky nelze používat k marketingovým, propagačním nebo jiným komerčním účelům, pouze pro redakční (informační, vzdělávací) projekty. Více informací o redakčních licencích naleznete zde.

Existuje ustanovení o citlivém použití

A je to docela relevantní. Podle licenčních podmínek nesmíte fotografie Canva používat způsobem, který zobrazuje zobrazené osoby ve špatném světle nebo jakkoli ohrožuje pověst modelů nebo umělce, který je vytvořil. Takto jsou zakázána témata jako pornografie, služby pro dospělé, seznamovací služby, tabákové výrobky, politická podpora atd. Stejně jako ta, která by mohla být hanlivá, jako jsou pojmy související s trestnou činností, násilím nebo jinými nezákonnými či nemorálními aktivitami. 

Další informace o této problematice naleznete v našem průvodci věnovaném citlivému použití stock snímků.

Licence Canva Pro je velmi komplexní

To je to, co lze z tohoto přehledu vyvodit. Licence Canva Pro pokrývá všechny základy pro většinu kreativních potřeb, od osobních po komerční, od tisku po digitální. Je velmi flexibilní a má jen velmi málo omezení, která se navíc dají poměrně snadno dodržet.

V kombinaci s výhodnými cenami členství Canva Pro (s neomezeným počtem stažení!) je to velmi dobrá volba pro navrhování vizuálů pomocí stockových obrázků.

Vysvětlení licence Canva Pro - zde se dozvíte, jak Canva Pro funguje! 6

Máte dotaz týkající se licence Canva, který jsme zde nezodpověděli? Zeptejte se v komentářích, rádi vám ji objasníme!

Renata
Renata

Zajišťuje koordinaci překladů a kontrolu obsahu jednotlivých článků o fotobankách. Zodpoví vaše dotazy pokud čemukoliv nerozumíte nebo potřebujete podrobněji vysvětlit.

Rádi se dovíme, co si o tom myslíte vy.

Leave a reply

fotobanka.cz
Logo